για το βιβλίο «Το ∆έντρο το Μονάχο» των εκδόσεων Πατάκη

«Η δυναµική της πλοκής και η παραστατική απεικόνιση των χαρακτήρων, ενηλίκων και παιδιών, συνθέτουν µια σύγχρονη ηθογραφία που διαποτίζεται από τη στιλιστική λεπτότητα της Μαρίας Παπαγιάννη».