για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

«Παντρεύει εύστοχα και µε θαυµαστή αφηγηµατική οικονοµία µοτίβα και θέµατα του παραµυθιού, του µύθου αλλά και των σύγχρονων µύθων».