για το βιβλίο “Παπούτσια µε φτερά” των εκδόσεων Πατάκη

«Αναρωτιόµουν προ ηµερών τι γυρεύουµε διαβάζοντας λογοτεχνία. Κατέληξα ότι αυτό που αναζητάµε είναι κάποιου είδους δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη της οµορφιάς. Τη δικαιοσύνη της αλήθειας. Αυτή τη δικαιοσύνη υπερασπίζονται µε σθένος και τα Παπούτσια µε φτερά. Με την ποιητική µατιά να συνιστά µέσο όχι φυγής, αλλά µιας εκ νέου, ίσως διαφορετικής βόλτας και γνωριµίας µε τον κόσµο. Τον τρόπο να τον επαναπροσδιορίσεις και να τον µεταµορφώσεις. Μια δύναµη αλλαγής κι ελπίδας. Μια δύναµη τελικά αλήθειας, ουσίας κι ανθρωπιάς».