για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

«Έργο κοινωνικό, µια τοιχογραφία τοπίων και ανθρώπων, σε γλώσσα αυθεντική, ζωντανή και πειθαρχηµένη. Και αισθήµατα που, ενώ περισσεύουν, λαβώνονται και κρύβονται. Και όµως είναι υπαρκτά».