για το βιβλίο “Είχε απ’ όλα και είχε πολλά” των εκδόσεων Πατάκη

«Μια διαφορετική, ενδιαφέρουσα ιστορία. Πυκνογραµµένη και καλογραµµένη. Που καταφέρνει να διαχειριστεί τις εµµονές του ήρωά της, που φέρνουν πόνο και σκοτάδι στον τόπο. Σε κάθε σελίδα νοµίζεις πως ακούς µουσική που γεννά το σκότος, την αποξένωση, τον τρόµο, µέχρι που φτάνει και πάλι το φως και η ελπίδα. Μια ιστορία θεατρική, ή καλύτερα µια ιστορία για όπερα. Το βιβλίο απαιτεί πολλές αναγνώσεις µε σταµατήµατα και σιωπές. Αναζητά µυηµένους αναγνώστες ενώ παράλληλα έλκει σαν µαγνήτης τους “άλλους”, τους νέους εκκολαπτόµενους αναγνώστες. Και σε αυτό της το έργο η Μαρία Παπαγιάννη τολµά να αναµετρηθεί µε το πάθος του πλούτου, που µόνο πόνο, καταστροφή, ξενιτιά και µαρασµό προκαλεί και όλα αυτά µε λίγες δωρικές λέξεις, εύστοχες και δηµιουργικές. Μια µαστόρισσα που σαγηνεύει, ενώ µεθοδικά απαιτεί την προσοχή του παλιού αλλά και του νέου της αναγνώστη».