για το βιβλίο «Το ∆έντρο το Μονάχο»
«Έργο κοινωνικό, µια τοιχογραφία τοπίων και ανθρώπων, σε γλώσσα αυθεντική, ζωντανή και πειθαρχηµένη. Και αισθήµατα που, ενώ περισσεύουν, λαβώνονται και κρύβονται. Και όµως είναι υπαρκτά».