για το βιβλίο «Παπούτσια µε φτερά»
«Η γραφή της Παπαγιάννη έχει µια εκφραστική αµεσότητα. Η ικανότητά της να επικοινωνεί αβίαστα το µήνυµα στον αναγνώστη, να τον ελκύει στον αφηγηµατικό της κόσµο, να τον κάνει να µπαίνει στην ιστορία, να συµπάσχει, να αγωνιά, να γελάει, να ταυτίζεται µε τους ήρωες, είναι χαρακτηριστική. Ο παραµυθιακός και ενίοτε ποιητικός της λόγος, η τεχνική των εγκιβωτισµένων αφηγήσεων που ενσωµατώνονται λειτουργικά στην αφήγηση, ο πλούσιος και αριστοτεχνικά υφασµένος διακειµενικός της ιστός, η φιλολογική της κατάρτιση που καθρεφτίζεται στη χρήση της γλώσσας, την καθιστά µια από τις πλέον αξιόλογες σύγχρονες γραφές για παιδιά και νέους».