για το βιβλίο «Μια άλλη µέρα θα νικήσεις εσύ!»

«Ποιος δε γνωρίζει τις διαµάχες µεταξύ αδελφών, οι οποίες συχνά εκφυλίζονται σε αγώνα εξουσίας; Αυτό το βιβλίο ασχολείται µε αυτό το φαινόµενο. Είναι φανερό ότι οι νίκες δηµιουργούν ένα αίσθηµα ανωτερότητας, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αναµφισβήτητα κάτι πιο περίπλοκο. Μια πρακτική ιστορία που δίνει στα παιδιά αυτοπεποίθηση και τους κάνει να προβληµατιστούν για τα σηµαντικά.
Μετά την ανάγνωση θα γεννηθούν πολλά θέµατα για να συζητήσουµε στο σπίτι και στο σχολείο.
Μια επιτυχηµένη ιστορία που κατοικεί στις υπέροχες λεπτοδουλεµένες εικόνες της Eve Tharlet».