για το βιβλίο «Το ∆έντρο το Μονάχο»
«Από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα του, Το ∆έντρο το Μονάχο µας κρατά σφιχτά πάνω του προσφέροντάς µας τη δροσιά που κρύβει µέσα από τον γέρικο κορµό, τους ψιθύρους των ανθρώπων, τις κακίες και τους θησαυρούς τους και στο τέλος το φως και τη λάµψη».