για το βιβλίο «Το ∆έντρο το Μονάχο»
«Η Παπαγιάννη ακολουθεί την παραδοσιακή συνταγή, κατά το πρότυπο του παλιού γοητευτικού αφηγητή, µε τις απαιτούµενες αποστάσεις, χωρίς λεκτικούς ακροβατισµούς, µοντερνιστικές εκφραστικές ακροβασίες, υπονοούµενα, υποδηλώσεις, πονηρά τρικ και τρικλοποδιές που φέρουν προσκόµµατα στην αναγνωστική προσβασιµότητα».