για το βιβλίο “Παπούτσια µε φτερά” των εκδόσεων Πατάκη

«“Shoes with wings.For 8-9 years of age to any age at all. It is warmly recommended. For those who want to tame the fox that gave them a wild look, the things which were forgotten and the things which beguile. For the poetry that is to be found in life and for the life that sometimes becomes poetry.”