για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“The dynamics of the plot and the graphic depiction of the characters, both adults and children, compose a contemporary ethography suffused with the stylistic finesse of Maria Papayanni.”