για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“A social work, a mural of landscapes and people in a language that is genuine, alive and disciplined. Also, of feelings which, though they are abundant, get injured and go into hiding. Yet, they are real.”