για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

In conclusion, I’d say the novel touches on the borders of magical realism, which as inspired writers like Gabriel-Garcia Marquez have demonstrated often manages to reveal truths about the reality of a place in a manner and intensity and passion that realism cannot even approximate.