για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“If there is a recent book that repeals the boundaries between children’s and adult literature, that would be The Lonesome Tree. It is one of the books that mark you for life, irrespectively of your age when you read it.”