για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“She manages to create an entire magical world. An entire universe of which we become members and participants. We are that efficiently drawn in by its power, made suggestible to its mood. Emotion, tenderness, freshness, vitality – the writer’s narrative prowess keeps us in thrall until the end.”