για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“From the first page to the last, The Lonesome Tree holds us tightly against itself, offering us the coolness it hides inside its aged trunk, people’s whispers, their meanness and their treasures and, finally, light and brightness.”