για το βιβλίο “Το ∆έντρο το Μονάχο” των εκδόσεων Πατάκη

“Papayanni follows the traditional recipe, after the enchanting storyteller of old, with the requisite distances, without verbal acrobatics, modernist stunts in her expressions, innuendos, insinuations, sly tricks and tripping up the reader, which would hinder the reader’s access to the text.”